pp电子,pp电子游戏平台

2017年江西省招生计划
来源:pp电子游戏平台 作者: 发布时间:2017-06-23 浏览次数:2190

批次

科类

专业

计划

 学费

(元/年)

住宿费

(元/年)

备注

本科

二批

文史

金融学

2

15000

1200

 

护理学

2

15000

800

在医学部校区入学

工商管理类(财会方向)

2

15000

1200

涵盖会计学、财务管理专业

工商管理类(企业管理方向)

2

13000

1200

涵盖工商管理、人力资源管理专业

理工

金融学

2

15000

1200

 

计算机科学与技术

2

15000

1200

 

勘查技术与工程

2

15000

1200

 

资源勘查工程

2

15000

1200

 

信息管理与信息系统

2

15000

1200

 

工商管理类(财会方向)

2

15000

1200

涵盖会计学、财务管理专业

合计

20